Toxische elementen

Er zijn tal van situaties denkbaar waarin een individu blootgesteld wordt aan toxische elementen. Wanneer we naar bijvoorbeeld de zware industrie kijken, kunnen we denken aan zware metalen die vrijkomen in spuitcabines, laswerkzaamheden, etc. Door de inzet van persoonlijke beschermingsmiddelen wordt zo veel als mogelijk voorkomen dat deze toxische elementen in het lichaam terecht komen.

Om te controleren of er alsnog sprake is van de aanwezigheid van deze ongewenste elementen worden veelal bloed- of urinemonsters afgenomen en geanalyseerd. De technieken die hierbij worden toegepast zijn bewezen en betrouwbaar.

Wat de Hair Diagnostix haar test echter toe kan voegen zijn twee zaken: nuancering en een tijdsprofiel. Hogere niveaus van toxische stoffen zijn vaak nog onwenselijker als ze over een langere periode in het lichaam zitten. De toevoeging van onze tijdsprofielen zijn hiervoor uitermate geschikt. Door één enkele test uit te voeren, wordt duidelijk of de niveaus zich de afgelopen 90 dagen positief of negatief hebben ontwikkeld.

Op basis van deze bredere informatie kan een betere beslissing genomen worden. Dat is de toegevoegde waarde van onze toxische elementen haar test.

Bekijk ook onze andere testen voor:

Menu