Medicijn ontwikkeling

In de laatste fasen van de ontwikkeling van een nieuw medicijn, worden cohorten deelnemers blootgesteld aan het medicijn. Ook werkt men met controlegroepen en placebo’s om vast te kunnen stellen wat de daadwerkelijke effecten van het nieuwe medicijn zijn.

Het is voor medicijnontwikkelaars onmogelijk om objectief vast te stellen dat een medicijn conform de nauwkeurig vastgestelde doseringen ook daadwerkelijk worden ingenomen. Door een marker in het medicijn te bepalen, kan Hair Diagnostix in kaart brengen of de cohorten zich trouw houden aan de inname voorschriften. De waarde van deze gegevens overstijgen het invullen van formulieren of afnemen van interviews, omdat ze objectief gemeten zijn.

De uitkomsten van deze laatste onderzoekfase worden dan ook veel waardevoller door de toevoeging van de informatie uit een Hair Diagnostix haar screen.

Bekijk ook onze andere testen voor:

Menu